Pismo do Ministerstwa

W tym miejscu można przeczytać pismo do Ministra Rolnictwa jakie wystosowała nas. Pismo ma charakter naglący, gdyż sytuacja hodowców drobiu jest coraz bardziej dramatyczna. Potrzebne są natychmiastowe działania w celu poprawy sytuacji polskich ferm drobiarskich.