Sprawozdanie z działalności KKW KFHDiPJ

  • Drukuj

Krajowa Komisja Wykonawcza realizując swoje zadania w okresie sprawozdawczym odbyła 13 zebrań. Przedmiotem obrad była sytuacji w drobiarstwie i ich otoczeniu.

W tym miejscu dostępny jest dokument będący sprawozdaniem z działalności komisji.