Protokół ze spotkania członków Federacji z posłami RP

W dniu 25 stycznia 2012 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji z kilkoma posłami RP.
O przebiegu spotkania można przeczytać w protokole zamieszczonym tutaj.