Dobre wyniki eksportu drobiu

Jak podaje portalspozywczy.pl w pierwszym półroczu 2013 r. wzrósł poziom eksportu polskiego drobiu. W porównaniu z tym samym okresem 2012 r. dodatnie saldo było wyższe o 8% i przekroczyło 522 mln EUR.

                Największy udział w eksporcie miało mięso drobiowe- jego wartość wyniosła 501,3 mln EUR. Dobry rezultat uzyskały również przetwory drobiowe- wzrost wartości eksportu wyniósł aż 25 proc. do 68,4 mln EUR.

                Głównymi odbiorcami polskich produktów drobiowych były Niemcy, Wielka Brytania, Czechy i Francja. Z krajów poza unijnych najważniejszymi rynkami zbytu okazały się Benin i Hongkong. Niemcy i Ukraina pozostali największymi odbiorcami żywego drobiu.

                Rośnie również import sektora drobiowego- w pierwszej połowie roku wyniósł 55 tys. ton i był o 19% wyższy niż w ubiegłym roku. Jego wartość zwiększyła się o 24% DO 83,4 mln EUR. W strukturze zakupów dominował żywiec drobiowy. Jego poziom importu zwiększył się o 20% pod względem wartości w porównaniu do ubiegłego roku. Najważniejszymi dostawcami żywca do Polski były Niemcy, Holandia, Słowacja i Czechy. Zwiększył się również import mięsa drobiowego i przetworów drobiowych. Głównymi dostawcami były państwa UE z Niemcami na czele.