Przyszłość rolnictwa rodzinnego

W związku z konferencją organizowaną przez Komisję Europejską  „Rolnictwo rodzinne – dialog na rzecz zrównoważonego i stabilnego rolnictwa w Europie i na świecie”, która ma odbyć się 29 listopada 2013r zostały uruchomione konsultacje społeczne. Ich tematyką jest znaczenie rodzinnych gospodarstw rolnych, najważniejszych wyzwań i priorytetów w przyszłości. Konsultacje potrwają do 11 października br.

Aby wziąć w nich udział należy wypełnić ankietę na stronie http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/family-farming/2013_pl.htm. Pytania w ankiecie dotyczą między innymi sposobu definiowania gospodarstw rodzinnych, ich wpływu na gospodarkę i społeczeństwo, a także wyzwań jakie je czekają w przyszłości.

Konferencja organizowana jest w związku z ogłoszeniem przez ONZ roku 2014 Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie.