Studia podyplomowe "Doradztwo w żywieniu zwierząt"

  • Drukuj

Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza na dwusemestralne studia podyplomowe „Doradztwo w żywieniu zwierząt i gospodarka paszowa”.  Zaproponowane 4 bloki tematyczne pozwolą na zdobycie wiedzy z zakresu współczesnego chowu i hodowli zwierząt, żywienia i dobrostanu zwierząt, funkcjonowania rynku pasz, technologii produkcji, ekonomiki , marketingu, organizacji sprzedaży i audytu sankcji prawnych.  Studia skierowane są do tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa pasz, a także przepisów związanych z ich produkcją i obrotem.

Wszyscy chętni powinni złożyć wymagane dokumenty:

  1. podanie
  2. kwestionariusz osobowy z 1 zdjęciem (zgodnym z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dokumentów tożsamości)
  3. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  4. kserokopia dowodu osobistego
  5. dowód wpłaty opłaty wpisowej na kwotę 300,00 zł

Opłaty za studia proszę dokonywać na konto: 52 1240 6003 1111 0000 4942 8120.
Odbiorca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Adres: ul Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa,

Z dopiskiem:

Studia Podyplomowe kod PC 507-10-070100-K00275-99,
oraz nazwiskiem i imieniem studenta

Termin składania zgłoszeń: 15.08.2013- 1.09.2013

Łączna opłata za studia wynosi 5000zł