Ulotka Głównego Lekarza Weterynarii

Przedstawiam ulotkę przygotowaną przez Cłównego Lekarza Weternarii na temat stosowanie atybiotyków w hodowli zwierząt. Jest odpowiedź na aferę antybiotykową jaka wybuchła ostatnio w Polsce. Ulotka dostępna w tym miejscu.