Interpelacja poselska w sprawie Komisji FPMD

Przedstawiamy przedruk ze strony sejmowej interpelacji posła Macieja Wydrzyńskiego na temat Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. Tekst jest dostępny w tym miejscu w postaci pliku pdf. Odpowiedź na interpelację posła można znaleźć na stronie www.sejm.gov.pl pod następującym linkiem:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0C217ED4

albo tutaj.