A tak zarabiali w 1935 r.

Na portalu wp.pl można przeczytać i przeanalizować ciekawe zestawienie statystyczne dotyczące zarobków naszych dziadków i babć sprzed wojny tj. z 1935 roku. Trudno mówić o parytecie ;)

http://praca.wp.pl/title,Jak-zarabiali-nasi-dziadkowie-przed-wojna,wid,15692008,wiadomosc.html