Nieporozumień ciąg dalszy

  • Drukuj
Przedstawiamy do przeczytania w tym miejscu prośbę pana Andrzeja Danielaka - członka Komisji Zarządzającej FPMD, skierowaną do Przewodniczącego Komisji FPMD o wyjaśnienie pewnych nieścisłości związanych z pismem dotyczącym dofinansowania działalności Federacji w 2013 roku.